Herkent u zich in een van de volgende punten?

 

•  ziet u op tegen het 
   bijhouden van uw 
   eigen administratie?

 

•  na een lange 
   werkdag ’s avonds 
   nog aan de slag met 
   uw administratie?

 

•  te weinig tijd om op
   de hoogte te blijven
   van alle relevante
   fiscale
   ontwikkelingen?

 

•  te veel tijd kwijt aan
   het invullen van uw
   belastingaangifte?

 

•  onzeker over de 
   juistheid van uw
   aangifte?

 

Dan bent u hier aan het juiste adres!

 


 Checklist belastingaangifte over 2015

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of kinderen.

 • Volledige naam en geboortedatum;
 • Alle correspondentie / documenten die u van de Belastingdienst in 2014 hebt ontvangen; 
 • Burgerservicenummer (Sofinummer); 
 • Jaaropgave 2015; 
 • Machtiging voor de betreffende aangifte (direct te verkrijgen via de DigiD website).
 • Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer (incl. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever).

Aanslag/teruggave:
(Voorlopige) aanslag / teruggave 2015; 

Ouderschapsverlof:
Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting. 

Eigen woning

 • Geldige WOZ beschikking per 1-1-2015 (Let op: met waardepeildatum 1-1-2014).
 • Opgave van in 2015 betaalde hypotheekrente (en eventueel hypotheekkosten); 
 • De eigenwoningschuld per 31-12-2015
 • Erfpachtbetalingen
 • In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
 • Rekening(en) makelaar/taxateur in 2015;
 • Afrekening(en) notaris in 2015;
 • Opgave van ontvangen depotrente over 2015; 
Overig onroerend goed:
De waarde van overig onroerend goed (bv. vakantiewoning, garagebox).

Lijfrente:
Indien er sprake is van betaalde lijfrente premies in 2015:

 • Polissen
 • Overzicht van de in 2015 betaalde premies;
 • Berekening waaruit de jaar / reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw pensioenaangroei 2014 en jaaropgave 2014 (factor A over 2013). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen.
 • Opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m reserveringsruimte) 

Betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, (groen) beleggingen, effecten/aandelen, bankspaarproducten:

 • Jaaropgaven van de bank waarop de saldi staan van alle rekeningen (betaal-, spaar- en aandelen/effectenrekeningen per 01-01-2015, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Saldi van schulden;

Alimentatie:
Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar:
Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Specifieke zorgkosten (ziekte, invaliditeit, dieet etc.):

Algemeen: kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar:

 • Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
 • Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
 • Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc.;
 • Eigen bijdragen arts / tandarts / specialist; 
 • Reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
 • Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km)

Studie / opleiding:
Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften:
Bewijsstukken en overzicht gedane giften.