Administratie en belasting voor ZZP, MKB en particulier

Onze diensten 

Terwijl u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten kunnen wij u desgewenst op onderstaande gebieden alle werk uit handen nemen.


Administratie / boekhouding:

 • Administratie inrichten en onderhouden.
 • Debiteurenadministratie: facturatie, inboeken verkoopfacturen en debiteurenbeheer.
 • Crediteurenadministratie: inboeken van inkoopfacturen en (eventueel) betaalbaar stellen van facturen.
 • Kas / Bank / Memoriaal: het inboeken van kas- en bank- en memoriaal mutaties. 


Belastingaangifte:

 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting ondernemer
 • Opstellen (periodieke) balans en winst- en verliesrekening
 • Opstellen jaarrekening en deponeren bij de Kamer van Koophandel


Overig (belasting) advies m.b.t. ondernemersfaciliteiten zoals:

 • Starters aftrek, zelfstandigen aftrek, MKB winstvrijstelling 
 • Overige aftrekposten 
 • Verliesverrekening
 • KOR (kleine ondernemersregeling)


Fiscale reserves:

 • Oudedagsreserve (FOR)
 • Herinvesteringsreserve
 • Egalisatiereserve